Съгласно изискванията на Закон №. 677/2001 за защита на лица по отношение на обработването на лични данни и свободното движение на тези данни, изменени и допълнени, Honma Tokyo има задължението да администрира в безопасни условия и само за посочените цели личните данни, които ни предоставяте вас.
Целта на събирането на данни е: информиране на потребителите / клиентите (Купувачите) за състоянието на техния акаунт в HonmaTokzo.ro, информиране на потребителите / клиентите за развитието и състоянието на поръчките, оценка на предлаганите продукти и услуги, търговски дейности, насърчаване на продукти и услуги, маркетинг , реклама, медии, администрация, развитие, проучване на пазара, статистика, проследяване и мониторинг на продажбите и поведението на потребителите.
Попълвайки данните си във формуляра за създаване на акаунт и / или формуляра за поръчка, вие декларирате, че приемате безусловно личните ви данни да бъдат включени в базата данни на HonmaTokyo.ro и изрично и недвусмислено се съгласявате, че всички такива лични данни ще да се съхраняват, използват и обработват неограничено териториално и / или временно от HonmaTokzo, за извършване и / или извършване от Honma Tokyo на дейности като, но не само търговски дейности, популяризиране на продукти и услуги, маркетинг, реклама, медии, администрация, развитие, пазарни изследвания, статистика, проследяване и мониторинг на продажбите и поведението на потребителите.
Като прочетете тези Общи условия, вие разбрахте, че правата, предвидени в закона, съответно правото на информация, правото на достъп до данни, правото на намеса, правото на опозиция, правото да не подлежи на индивидуално решение, правото се гарантира. да се обърне към правосъдието в случай на нарушаване на правата му, гарантирани от Закон 677/2001, за защита на лицата по отношение на обработването на лични данни и свободното движение на тези данни. В същото време имате право да възразите срещу обработването на личните ви данни и да поискате тяхното пълно или частично заличаване.

Въз основа на писмено искане, датирано и подписано, изпратено на адреса office@honmatokyo.ro, можете да упражнявате безплатно следните права:
– веднъж годишно, за да потвърдим, че личните данни се обработват или не;
– да направят интервю за предадените данни;
– да се противопоставят на обработката на данни по основателни и основателни причини, свързани с конкретното им положение
– да поиска изтриване на данни, с изключение на предвидените в закона ситуации.

По този начин, Honma Tokyo може да уведомява потребителите / клиентите за актуални предложения чрез седмичния бюлетин и може да изпраща поздрави, ваучери за подаръци или други специални съобщения.

HonmaTokyo.ro не популяризира СПАМ. Всеки потребител / клиент, който изрично е предоставил своя имейл адрес на уебсайта HonmaTokyo.ro, може да избере да го изтрие от нашата база данни. Информацията, която ни предоставяте, ще бъде използвана за целта, за която сте я предоставили, за администриране, поддръжка и оценка на нашите услуги и за предотвратяване на нарушения на нашите условия за сигурност, закон и договорни условия.

Също така, Honma Tokyo може да предостави вашите лични данни на други компании, с които е в партньорство, но само въз основа на ангажимент за поверителност от тях, което гарантира, че тези данни се пазят в безопасност и предоставянето на тази информация е предоставено. лично се прави според действащото законодателство, както следва: доставчици на услуги за маркетингови услуги, Куриерски, платежни / банкови услуги, телемаркетинг или други услуги, други компании, с които можем да разработим общи програми за предлагане на нашите продукти и услуги на пазара. ,